הליך מהיר לתוספת מרחב מוגן דירתי

הוספת ממ"ד יביל לבית מגורים
הוספת ממ"ד יביל לבית מגורים

בתאריך 25.10.2023 פורסם עדכון לתקנות התכנון והבניה, כהוראת שעה לשנה.
או בשמן הרשמי : הנחיות ליישום תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר),
(הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד 2023

משמעות הדבר הנה תקנות המאפשרות הוספת מרחבים מוגנים דירתיים, או בקיצור ממ"ד או מגדל ממ"דים לבניין מגורים שאינו בניין רב-קומות כהגדרתו, או כפי שהתקנות מגדירות : בתים פרטים.


הליך הרישוי המהיר חל רק במקרים הבאים :

• היתר הכולל רק הוספת ממ"ד / ממ"דים בלי שינויים / תוספות אחרים בבית המגורים הפרטי.

• ההליך חל אך ורק לבניין קיים המשמש למגורים ולא לשימוש אחר כמודגמת גן, מעון, משרדים, סדנאות וכד'.

• ההליך המהיר מתאים רק להוספת ממ"ד בשטח המזערי שקבוע בתקנות פקע"ר: 9 מ"ר שטח רצפה + קירות.
במקרים בהם נדרשת הוספת מבואת הגנה על הדלת, קרי שטח מרחב פתיחת הדלת, שטח זה נחשב בחישוב שטח הרצפה.

• ממ"ד התואם את הוראות התכניות החלות על המגרש (תב"עות) בלי צורך בהקלות.
המבנה הקיים יכול להיות ממוקם בחריגה מקווי בנין אבל לא הממ"ד.

• ניתן להשתמש בהליך המהיר גם כאשר בבניין הקיים בוצעו תוספות/שינויים בלתי חוקיים.
הסדרת התוספות/שינויים תיעשה בהליך נפרד ללא קשר להוספת הממ"ד, מול הוועדה לתכנון ובניה או מחלקת ההנדסה העירונית.

הוספת ממ"ד לבית מגורים
הוספת ממ"ד לבית מגורים

הליך הרישוי המהיר לא חל במקרים הבאים :

• בית מגורים פרטי עם קומת עמודים מפולשת.

• בית מגורים פרטי, אשר נמצא באזור המוגדר כסביבה חופית.

• בית מגורים או בניין משותף עד 2 קומות, אשר המבקשים אינם בעלי הנכס הרשומים בנסח הטאבו.

• בית מגורים או בניין משותף מעל ל-2 קומות מגורים.

• בניין לשימור או בניין הכלול בתחום אתר או אזור המיועד לשימור.

• בקשה להיתר הכוללת שימוש בשיטת בניה חדשה.

• בקשה להיתר אשר בשל הבנייה המבוקשת בה חלה חובת חיזוק הבניין בפני רעידות אדמה לפי תקן ישראלי

ת"י 413 : תכן עמידות מבנים בפני רעידות אדמה.

• בבניין בן 2 קומות ומעלה, כאשר התוספת המבוקשת יוצרת בניה שאיננה רצופה ממפלס הקרקע כלפי מעלה.
משמע לא ניתן לבנות מגדל ממ"דים, ואין הנחיות מרחביות או הוראות תכנית שמאפשרות את הבניה הלא רצופה.

• בקשה הכוללת שימוש חורג לפי סעיף 146 לחוק. משמע מבנה מגורים המשמש לעיסוק שאינו מגורים.

• בקשה הכוללת הקלה לפי סעיף 147 לחוק. משמע, מיקום הממ"ד מעבר לקווי בניין או כל הקלה אחרת.

• בקשה הטעונה אישור או דיון במוסד תכנון שאינו רשות הרישוי כתנאי למתן ההיתר.

בדומה לתהליך 'מסלול מהיר לבניית ממ"ד' אשר אושר בתאריך 19.12.2021,  אופן הגשת הבקשה לפקע"ר זהה. כמו גם הפטור מהגשת הבקשה לגופי רישוי כדוגמת רמ"י, חברת חשמל, תאגיד מים וכד'.
בנוסף, הבקשה מוגשת רק לפקע"ר , ולא לוועדה לתכנון ובניה או מחלק ההנדסה העירונית.

להגשת הבקשה להיתר יש לצרף דו"ח קרקע, דו"ח ביסוס הנדסי, נספח מיגון חתום ע"י מהנדס בניין.
הסכם התקשרות עם מעבדה לבדיקת בטונים הכולל : בדיקת חוזק בטונים, בדיקת אטימות ממ"ד, בדיקת חיפויים וציפויים, בדיקת מסגרות מגן, בדיקת מערכת אוורור וסינון, בדיקת מעבר צנרת.

בסיום תהליך הבניה, ועד 45 ימים ממועד סיום הבניה, יש להגיש לפקע"ר דו"ח סיום עבודות בניה, הכולל :

דוגמת ממ"ד מאושר ע"י פקע"ר
דוגמת ממ"ד מאושר ע"י פקע"ר
 • מפת מדידה AS MADE.
 • תמונות פנים וחוץ של כל קירות הממ"ד והאביזרים המותקנים בו.
 • אישור בדיקות ממעבדת בטונים מורשת, כפי שמצוין לעיל.
 • אישור ירשום קבלן מורשה.
 • דו"ח סיום בניה חתום ע"י מהנדס השלד.

לנוחות האזרחים, פקע"ר יצרו מספר דגמי ממ"דים אשר מורשים מבחינתם, כולל דוגמאות לאופן הצבת הממ"דים בצמוד לבתי מגורים.
הדגמים מותאמים הן לישובים קדמיים והן לישובים עורפיים.
פקע"ר מאפשרים להציב גם ממ"דים יבילים, בהתאמה לתקנות וההנחיות, ובצרוף אישור של החברה או המפעל המייצר אותם.

חשוב לציין כי בתי מגורים אשר נבנו בשיטות בניה קלה, בניה מתקדמת או כל שיטה שאינה בלוקים ובטון, מחויבים בהתקנת ממ"ד המותאם לשיטת הבניה, עפ"י הנחיות פקע"ר.

בקיבוצים שיתופיים וקיבוצים בתהליך שיוך, הגוף אשר רשאי לחתום בשם בעלי הבית או הדירה, הנו האגודה השיתופית.

התייעצו איתי

הוספת מרחב מוגן לבית פרטי
הוספת מרחב מוגן לבית פרטי

שמי אפרת מאירי, אני אדריכלית ומעצבת פנים.

אם אתם שוקלים לבנות תוספת ממ"ד לביתכם, ייעוץ והדרכה לגבי מסלול מהיר לבניית ממ"ד – יכול למנוע מהמורות רבות ומורכבות אותן אתם עלולים לפגוש בדרך.
אני מזמינה אתכם להתייעץ איתי בכל שאלה שיש לכם.
ניתן ליצור איתי קשר בטלפון: 050-9847484 או 077-7020014

או לכתוב אלי ישירות מכאן

wwww.efratmeiri.co.il

  למידע נוסף ופרטים, מלא/י את הפרטים בטופס ואחזור אליך בהקדם

  מאמרים נוספים בנושאי מרחבים מוגנים

  מה ההבדל בין מרחב מוגן נייד ומיגונית ?

  מסלול מהיר לבניית ממ"ד

  אפשרויות הבניה להוספת מרחב מוגן לבית קיים

  מערכות המיגון של הממ"ד

  הגשת בקשה להיתר בניה – תיק מידע להיתר

  יציקת שביל היקפי
  אדריכלות | איטום | טיפים לעיצוב פנים | כללי | ניהול אתר בניה | עיצוב בתים | ריצוף וחיפוי | תכנון בתים פרטיים

  יציקות שביל בהיקף הבית

  יציקות שביל בהיקף הבית
  השאלה העיקרית היא, מתי יוצקים שביל זה ?
  האם בשלב יציקת רצפת הבטון של קומת הקרקע, או בשלב ביצוע עבודות הפיתוח והתשתיות ?

  עיצוב פנים
  אדריכלות | דעה אישית | טיפים לעיצוב פנים | כללי | עיצוב בתים | עיצוב פנים | עשה זאת בעצמך | תכנון בתים פרטיים

  מה הם הדברים שאנשים מתחרטים אליהם לאחר בניית בית ?

  מה הם הדברים שאנשים מתחרטים אליהם לאחר בניית בית ?
  על מה הכי התחרטתם שלא הכנסתם לתכנית אדריכלית ?
  על מה מבחינתכם כיום הייתם מוותרים ?

  הוספת ממ"ד יביל לבית מגורים
  אדריכלות | היתר בניה | כללי | מרחבים מוגנים | ניהול אתר בניה | רישוי בנייה ויועצים | שירותי יעוץ אדריכלי | תכנון בתים פרטיים

  עדכון החוק באשר להוספת מרחב מוגן דירתי ליחידת דיור בבניה נמוכה או ליחידת דיור צמודת קרקע

  עדכון החוק באשר להוספת מרחב מוגן דירתי ליחידת דיור בבניה נמוכה או ליחידת דיור צמודת קרקע.
  הוספת ממ"ד לבית פרטי לצורך אכלוס מהיר ובניית ממ"דים ללא היתר

  שטיחים לחדר שמש וגינה
  אדריכלות | השפעות אדריכליות | טיפים לעיצוב פנים | כללי | עיצוב בתים | עיצוב פנים | עשה זאת בעצמך | ריהוט | ריצוף וחיפוי

  שטיחים ותרבות אנגלית

  שטיחים ותרבות אנגלית
  הידעתם כי שטיחים שונים, נועדו לשימושים שונים, כמו חיפוי מדרגות, מסדרונות, שטחי כניסה לבית, שטחים לפאטיו – חדר שמש, שטיחים מיוחדים לחדרי רחצה, ושטיחים לגינה.

  בניה בעולם העתיק - קיר במקסיקו
  אדריכלות | איכות הסביבה | בניה ירוקה בניה קלה בניה מתקדמת | גינון ונוף | דעה אישית | השפעות אדריכליות | כללי | עיצוב בתים

  בניה בעולם העתיק – קירות עמידים מפני רעידות אדמה

  בניה בעולם העתיק – קירות עמידים מפני רעידות אדמה
  בעולם העתיק, כפי שכולנו יודעים, לא היו אדריכלים ומהנדסים.
  לפחות לא במשמעות המקצועית של ימנו.
  בכל זאת, הבנאים הקדמונים ידעו לבנות מבנים, אשר עומדים על תילם עד ימנו אנו.
  מבנים אשר משאירים אותנו, נפעמים ומשתהים 'כיצד הם עשו זאת ?'.

  אהבתם? שתפו!

  תגובות בפייסבוק

  תגובות בפייסבוק

  כתיבת תגובה

  התייעצו איתי דילוג לתוכן